OVK Besiktning

Vi utför mängder av olika besiktningar.

OVK-besiktning
I offentliga lokaler och i hyresbostäder skall det utföras en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) inom bestämda tidsfrister. Vi har behörighet att utföra sådana kontroller.

Installationsbesiktning
När du har installerat en ny eldstad eller gjort några större förändringar på en befintlig måsta du låta besiktiga den innan du får börja använda den.

Vibrationsbesiktning
Om det skall utföras några sprängningsarbeten i närheten av ditt hem, så kan det hända att företaget som skall göra sprängningarna vill kontrollera att det inte uppkommit nägra sprickor i din murstock. Då utförs det en vibrationsbesiktning före och efter sprängningarna är gjorda. Dessa besiktningar bekostas av byggföretaget och är således gratis för dig.

Överlåtelsebesiktning
Om du skall köpa ett hus kanske du vill låta en fackman titta på eldstad och murstock. Detta kallas en överlåtelsebesiktning och är ett bra sätt för dig att undvika obehagliga överrakningar i framtiden.

Statusbesiktning
Ett sätt att få reda på hur eldstad och murstock mår, är att utföra en statusbesiktning. Det är också en god idé att statuskontrollera murstocken innan du ansluter en ny eldstad till en befintlig rökkanal.