Energideklaration

Energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt.
Deklarationen visar hur mycket energi det går in i huset och vart den tar vägen. Den talar om för dig hur byggnadens energianvändning kan minskas och driftskostnaderna sänkas.

Vi utför energideklarationer och energianalyser samt energiberäkning före nybygge.

Före försäljning av hus skall huset ”byggnaden” energi deklareras.

Spar energi och pengar genom energianalys/energideklaration. Även flerbostäder skall energi deklareras och större komplexa och enkla byggnader.

Vi utför även radonmätningar samt utlåtande och åtgärdsförslag.