Överlåtelsebesikning

Vi utför överlåtelsebesiktningar enligt, Svenska Byggingenjörers Riksförbund. En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

SBR
SBR